Monday, July 19, 2010

Ni no Kuni Shiroki Seihai no Joou Japanese Debut Trailer [HD]